ANBI status

Een blauwe envelop met goed nieuws: MamaWise is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting MamaWise dient rechtsreeks het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Door de ANBI status kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Geef een reactie