Eveline Hendriksen

Ik ben Eveline Hendriksen, 42 jaar, getrouwd en moeder van twee dochters. Tot voor kort werkte ik voor het Regionaal soa-centrum Den Haag, nu het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden. Als sociaal verpleegkundige heb ik vele gesprekken met cliënten gevoerd over seksualiteit in de breedste zin van het woord. Het onderwerp seksuele gezondheid ligt me nog steeds na aan het hart, ook nu ik als stafmedewerker in het Haaglanden Medisch Centrum werk. Dat kan ook moeilijk anders, na al die tijd op de ‘soa-poli’.

Perinatale gezondheid is nauw met seksuele gezondheid verbonden. In het ziekenhuis waar ik werk, zie ik dagelijks hoe de zorg voor zwangeren in Nederland is geregeld. Ik ben me meer dan ooit bewust van het feit dat die zorg op veel plaatsen niet zo vanzelfsprekend is. Toen ik zwanger was van mijn kinderen kon ik vragen stellen aan mijn verloskundige en aan een gynaecoloog, toen het even niet zo goed liep. Ik volgde een cursus zwangerschapsyoga, kreeg boeken en advies van meer ervaren vriendinnen en
zocht heel wat af op internet. Ik voelde me voorbereid op wat komen ging, voor zover dat mogelijk is.

Dat Stichting MamaWise ook Ghanese vrouwen wil voorbereiden, zich sterk wil maken voor de gezondheid van moeder en kind, spreekt me aan. Des te meer omdat lokale zorgverleners worden ingezet om de aanstaande moeders te informeren. Daar draag ik graag aan bij: ik ga voor MamaWise op zoek naar fondsen.