Jessica

Mijn naam is Jessica Hendriks, ik ben 32 jaar oud en ik woon in Utrecht. Al sinds mijn studies gezondheidspsychologie en medische antropologie houd ik me graag bezig met thema’s die raken aan seksuele en reproductieve gezondheid en voorlichting. Als onderzoeker en voorlichter heb ik mij in mijn werk bij Pharos voornamelijk bezig gehouden met het onderwerp meisjesbesnijdenis. Tegelijkertijd was ik een aantal jaren betrokken bij het werk van Stichting Jong Talent Ethiopië (JTE) en bij Stichting CHOICE, Youth for Sexuality. Het werk van JTE richtte zich op voorlichting aan jongeren in Ethiopië over o.a. hygiëne, veilige seks en middelengebruik. CHOICE is een jongerenorganisatie die de stem van jongeren wereldwijd wil versterken waar het gaat om het maken van keuzes rond seksualiteit en gerelateerde onderwerpen.

Nu werk ik bij Gezondheidscentrum Asielzoekers, waar ik me als projectadviseur bezig houd met allerlei onderwerpen in de zorg voor asielzoekers, waaronder seksuele gezondheid. Toen Lotte mij een aantal maanden geleden vroeg of ik mee wilde denken over een stichting in Ghana die zich richt op veilig en gezond bevallen, twijfelde ik geen moment! Inmiddels ben ik een van de bestuursleden, en ik vind het superleuk om MamaWise ‘from scratch’ op te richten en om vorm te geven aan alle leuke wilde plannen die we hebben. Vanuit Nederland zal ik me vooral richten op fondsenwerving, contacten leggen met Nederlandse organisaties en professionals en kennis/informatie verzamelen.

https://nl.linkedin.com/in/jjhhendriks